ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสาหร่ายต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่78

วันที่8 พฤศจิกายน2560

วันนี้เราได้แพ็คข้าวและแพ็คขนม เพื่อนำไปขายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในวันพรุ่งนี้

ของที่แพ็คก็ได้แก่ ข้าวสาร กล้วย เผือก มัน และทองม้วน

กรอกขนม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)