ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสาหร่ายต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่76

วัน

ที่6ตุลาคม2560<p></p><p>ช่วงเช้าของลมหนาว เราช่วยกันแพ็คข้าวส่งให้มหาวิทยาลัยรังสิตจำนวน50ถุง</p><p>ช่วงบ่ายจัดของเตรียมขายวันพรุ่งนี้</p><p></p><p></p><p>ถุงล่ะ5กิโล</p><p></p><p>ซีนข้าว</p><p></p><p></p><p></p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)