ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ของการฝึกงาน เวลา 08.30 น. เราได้ช่วยงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ค่ะ

เวลาประมาณ 09.30 น. เราได้ช่วยป้ารัตน์ติดสติกเกอร์ข้าวสามหอมและข้าวกล้อง และได้ช่วยกันแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญกาศจำนวน 50 ถุง เพื่อเก็บไว้จำหน่ายให้คณะดูงานที่มาเยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ค่ะ


                                        ช่วยป้ารัตน์ติดสติกเกอร์ข้าวสามหอมและข้าวกล้อง


                                                แพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญกาศจำนวน 50 ถุง


เวลาประมาณ 13.00 น. เราได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาตั้งร้านทีี่หน้าโรงสี เพื่อต้อนรับแขกผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาชมศูนย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ และเราได้นำสบู่ของโครงการสบู่สมุนไพรมาจัดวางขายที่ร้านสำหรับไว้ขายให้กับคณะดูงานที่จะมาดูงานที่ศูนย์ของเราในวันพรุ้งนี้ค่ะ


                  จัดเรียงสินค้าผลิตภัณฑ์ของโรงสีและของชุมชนเพื่อต้อนรับคณะที่จะมาดูงาน


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะ
<p></p><p>
</p>
<p></p><p>
</p>
<p></p><p>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)