27 ตุลาคม 2560

วันนี้เราทำการถอนหญ้าลดน้ำพลวนดินทำควมมสอาดแปลงโดยรอบให้ไม่ลกแล้วกำจัดวัชพืชในแปลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)