25 ตุลาคม 2560

มาวันนี้หลังจากที่เมื่อวานปลูกผักเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นอ่อนของผักเสียหาย จึงทำที่คลุมแปลงป้องกันทั้งแดด ฝน ลม ที่อาจทำให้ต้นอ่อนหักและเสียหายได้<p></p><p>แล้วป้องกันสตรูพืชมาจิกกันกิน ป้องกันละอองน้ำ</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)