24 ตุลาคม 2560

วันนี้เราได้ทำการเอากล้าลงไปปลูกในแปลงเกษตรอินทรีตามที่ท่า ผอ.ได้บอกการปลูกไม่ยากแค่ค่อยๆถอนออกจากถาดที่ได้เตรียมไว้เอามาลงในแปลงที่เราได้เตรียมดินเอาไว้แล้วลดน้ำ<p></p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)