19 ตุลาคม 2560

วันนี้เราทำการตัดท่อน   pvc เป็นท่อนๆแล้วนำปูนกาวมาอุดแล้วทำการเจอะท่อ pvc  เพื่อนให้น้ำไหลผ่านได้แล้วนำไปปุกลงในกะสอบที่เตรียมดินเอาไว้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)