17 ตุลาคม 2560

วันนี้เราได้ทำการถางหญ้าในแปลงลดน้ำพลวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชในแปลง<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)