12 ตุลาคม 2560

   เราและผู้อำ

นวยการศูนย์ฝึกได้ช่วยกันปลูกต้นดาวเรือง บริเวณหน้าป้ายปากทางเข้าศูนย์ฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และให้เกิดความสวยงาม<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)