16 ตุลาคม 2560

วันนี้เตรียมแปลงเพื่อปลูกผักกันต่อจัดการถากถางเตรียมดินกำจัดวัชพืช<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)