18 ตุลาคม 2560

วันนี้เราได้ทำการตัดต้นที่แน่นออกจากแยกจากกันเพือให้ไม่แน่นจนเกินไป<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)