ครั้งที่ 71 : ( 2 พฤศจิกายน 2560 )

วันนี้ ในช่วงเช้าหลังเวลาเข้ารับการฝึก

          เราก็ทำความสะอาดห้องตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ จากนั้นช่วง 10.00น. เพื่อนส่วนหนึ่งได้ออกไปลวพื้นที่ที่ชุมชนสวนตะไคร้ 

          ส่วนเราก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายจัดการเรื่องใบประกาศของเกษตรกร เครือข่ายปันสุข สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐาน การปลูกผักแบบปลอดสารเคมี 

         จากนั้นช่วงเวลาตั้งแต่ 12.30 เป็นต้นไป ศูนย์ของเราถูกใช้เป็นสถานที่จัดประชุม ของผู้เข้าร่วมและคณะกรรมการกองทุนจิตอาสาประชารัฐ จังหวัดนครปฐม จนถึง 16.30 น. เราก็ต้องช่วยดูแล แขกผู้มาเยือนยังศูนย์เราอำนวยความสะดวกต่างๆ 

จากนั้นหลังจากประขุมเรียบร้อยเราก็เคลียร์สถานที่ ทำความสะอาดต่างๆ จนเวลา 17.30 น.ก็เดินทางกลับไปพักผ่อนกัน

ภาพกิจกรรมวันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)