กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง (วันที่ 3 - 11 - 2560)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

              วันที่  3  พฤศจิกายน 60  ข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้เดินทางออกจากหน่วยฝึกแต่เช้าเพื่อไปร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ  วัดนิคม  ต. นายาง  อ. ชะอำ  จ. เพชรบุรี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธพึงปฏิบัติบรรยากาศในวันนี้มีชาวบ้านในชุมชนมาร่วมกิจกรรมมากมายทุกต่างแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  แต่ในวันนี้เป็นวันศุกร์จึงพบว่ามีเด็กและวัยรุ่นมาทำบุญในปริมาณที่น้อยส่วนมากจะเป็นวัยกลางคนและวัยสูงอายุมากเมื่อเสร็จสิ้นจากตักบาตรอาหารแห้งในวันนี้ก็จะมีตักบาตรอาหารคาวหวานต่อแต่เนื่องด้วยข้าพเจ้ามีภารกิจต่อจึงต้องขอตัวกลับก่อน  หลังจากนั้นได้ลงชุมชนเพื่อส่งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพราะพวกเขาเหล่านั้นได้เดินทางกลับก่อนเวลาด้วยติดภารกิจที่ต้องทำ
             ภาพที่  1-3  กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง  (3-11-2560: เวลา 7.00-16.30น.)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)