เมื่อวานนี้ (27 พ.ย. 2549) ทีมงาน MSU-KM ได้ร่วมประชุมกัน โดยมีท่านรองฯ (ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ) CKO เป็นประธาน

ผมได้นำเสนอถึง โนยบายของ ก.พ.ร. ว่าจะให้ส่วนราชการทำ KM อย่างไร และ มมส. คิดจะทำ KM อย่างไร ผมแสดงไว้ให้เห็น ขอคัดมาบางส่วนที่ได้รับการขยายผลต่อไป นั่นคือ แนวคิดเรื่องการทำ KM เพื่อให้ได้ตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. และอีกทาง ก็ต้องไม่ลืมการทำ KM ในภาคปฏิบัติด้วย ดังแสดงในภาพด้านล่างนี้ครับ

   .....ที่ประชุมก็เห็นด้วยครับ ..แต่เรื่อง KM สำหรับ มมส. แล้วยังถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกิน ผมจึงได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติมว่า ตัวอย่าง CARD ได้ยกเอาประเด็นการพัฒนาองค์กร ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ (สมศ.)  ที่ประชุมฯ อภิปรายกันพอควรครับ จึงยอมรับว่า KM กับ QA ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลสำคัญในการดำเนินการ KM ใน มมส. จึงได้ขยายผลโดย ให้หน่วยประกันฯ ของมหาวิทยาลัย แล้วก็ผม หารือกันว่าจะใช้เทคนิควิธีการอย่างไร จากนั้นก็ให้จัดประชุมต่อไป

โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องกับ QA และ KM ของหน่วยงาน อาจเป็นระดับ หัวหน้าหน่วยงาน เช่น เลขานุการคณะ ผู้รับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพของหน่วยงาน มารับทราบแนวทางการทำ KM และ QA โดยงานนี้เพื่อให้เรื่องทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้อย่างลงตัวที่สุด กำหนดการประชุม วันที่ 7 พ.ย. 2549 นี้ ครับ ส่วนผลจะเป็นอย่างไร ...แล้วผมจำนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

โปรดติดตามอีกครั้งครับ
วิชิต ชาวะหา