แจกหนังสือสำหรับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ศบอ.เกาะคาแจกหนังสือเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานการจัดการความรู้ กศน. เพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ ณ ห้อง MR 211 งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ในวันที่ 1 ธ้นวาคม 2549 ช่วงเวลา 11.00-12.30 น. S-8 เครือข่ายการจัดการความรู้ กศน. เพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้
  • สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้มอบหมายให้ศบอ.เกาะคา ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การจัดการความรู้เพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้" ช่วงเวลา 11.00 - 12.30 น.ณ ห้อง MR 211 งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ในวันที่ 1 ธ้นวาคม 2549  S-8 เครือข่ายการจัดการความรู้ กศน. เพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยมีตัวแทนจากศูนย์กศน. นครศรีธรรมราช  ท่านผอ.วิมล ผอ.ศนจ.ศรีธรรมราช ครูจำนง หนูนิล ศูนย์กศน.ขอนแก่น อาจารย์องอาจ วีรภัทรสกุล และศูนย์กศน.ลำปาง ท่านรองอินทราณี และดิฉันเป็นตัวแทนร่วมเสวนา จากการปรึกษาหารือกันในกศน.จังหวัดลำปางเห็นว่าน่าจะทำเอกสารเพื่อเผยแพร่กระบวนการทำงานการจัดการความรู้ในพิ้นที่ทุ่งขาม อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง ศนจ.ลำปางจึงอนุมัติงบประมาณในการจัดพิมพ์จำนวน 500 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจ เราจะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมเสวนาในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ สำหรับผู้ที่ไม่ทัน ก็ขอเชิญพบกับดิฉันได้ที่บูธของกศน.เกาะคาดิฉันเป็นวิทยากรประจำบูธ ที่สคศ.ได้เชิญเราให้ไปร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ
  • ชื่อหนังสือ "การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสร้างความเข็มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับการศึกษา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน " พื้นที่บ้านทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา จ.ลำปาง ดิฉันเป็นผู้รวบรวม เรียบเรียงจากประสบการณ์การทำงานค่ะ จะพูดถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ในการค้นหา ความต้องการในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต  กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเป็นวิถีชีวิต ของชาวบ้านทุ่งขาม และกศน.ได้นำเอาสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเรียนรู้ ในวิถีชีวิตของเขามาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียนรู้:สะสมหน่วยกิต จนสามารถจบระดับการศึกษาประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายได้ โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน รายละเอียดเป็นอย่างไร ขอเชิญผู้สนใจรับหนังสือเล่มนี้ได้ในงานค่ะ
  • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ถ้าสนใจ ก็ทำหนังสือถึงผอ.ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา จ.ลำปางค่ะ แล้วจะจัดส่งไปให้ค่ะ

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

28 พฤศจิกายน 2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#กศน.#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#เผยแพร่ความรู้#ทุ่งขาม

หมายเลขบันทึก: 64009, เขียน: 28 Nov 2006 @ 21:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)