กิจกรรมการออกจากการไว้ทุกข์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันที่ 29 -10-2560)

กิจกรรมการออกจากการไว้ทุกข์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

       วันอาทิตย์ ที่  29 ตุลาคม 60  ทีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพชรบุรีได้ลงชุมชนเพื่อเข้าร่วมพิธีการออกจากการไว้ทุกข์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยการปลดพระรูปและผ้าขาวดำทุกอย่างที่แสดงถึงการไว้ทุกข์และตัวแทนนักศึกษาได้ขึ้นกล่าวแสดงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงคิด  ทรงทำ  ทรงเผยแพร่ให้แก่พสกนิกรเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายอย่างหนักปรากฏเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริต่างๆที่บ่งบอกถึงการทรงงานของพระองค์  หลังจากกล่าวเสร็จสิ้นมีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89  วินาทีเพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายภาพที่1-3 กิจกรรมการออกจากการไว้ทุกข์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 (29-10-2560: เวลา 17.00-18.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)