กิจกรรมเข้ารับการนิเทศครั้งที่ 2 (วันที่ 28 -10-2560)

กิจกรรมเข้ารับการนิเทศครั้งที่ 2

        วันเสาร์ที่  28 ตุลาคม 60 ทีมฝึกประสบการณ์เพชรบุรีได้เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการนิเทศซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ของการนำเสนอโครงร่างโครงการและรูปแบบกิจความต่อเนื่องของโครงการในครั้งนี้การนำเสนอแบ่งออกเป็น 2 คนต่อ 1 โครงการซึ่งแต่ละคู่จะต้องจัดเตรียมข้อมูลของแต่ละคู่ไว้นำเสนออ. ในครั้งนี้ผู้นิเทศคือท่าน อาจารย์ ดร. พิชชา  บัวแย้ม  อาจารย์ประจำสาขาการพัฒนาชุมชนซึ่งอ.ได้ให้คำแนะนำและร่วมช่วยกันหาแนวทางในการปรับแก้โครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


          ภาพที่ 1-3  กิจกรรมเข้ารับการนิเทศครั้งที่ 2 (28-10-2560 : เวลา 13.00-16.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)