การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

25 ต.ค 60 นั้งทำงานในห้องสำนักปลัดถ่ายเอกสารช่วยตรวจเอกสาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)