ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 27 ตุลาคม 2560)

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ของการฝึกงานเวลาประมาณ 09.30 น. เราได้ช่วยกันคัดมอดออกจากข้าวเพื่อเตรียมแพ็คใส่ถุงใหม่ส่งให้กับลูกค้าที่มาสั่งข้าวสารไว้ค่ะ เมื่อเสร็จจากการคัดข้าวสารแล้วเราก็ช่วยกันนำข้าวที่ใส่ถุงมาใส่ในเครื่องสูญกาศเพื่อซีนปิดถุงข้าวให้เรียบร้อยและสวยงามพร้อมส่งให้กับลูกค้าค่ะ

เวลาประมาณ 14.00 น. ช่วยกันเตรียมอาหารว่างไว้เสริฟให้ชาวบ้านที่มาเข้าร่วมประชุมเรื่องการแจกโคกระบือ ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายและช่วยกันจัดโต๊ะจัดสถานที่เพื่อเตรียมรับชาวบ้านที่มาเข้าร่วมประชุมค่ะ

เวลาประมาณ 15.00 น.เราไปช่วยกันกรอกขี้เถ้าใส่กระสอบเพื่อนำไปส่งให้กับลูกค้าที่สั่งไว้ โดยที่ลูกค้าได้สั่งไว้จำนวน 100 กระสอบ และนำกระสอบมาชั่งกระสอบละ 25 กิโลกรัม เมื่อเสร็จแล้วก็เย็บกระสอบ ช่วยกันขนขึ้นรถพร้อมนำส่งให้กับลูกค้าค่ะ


                                         ช่วยกันคัดมอดออกจากข้าวแล้วนำข้าวใส่ถุงแพ็ค


                                          ช่วยกันจัดอาหารว่างให้ชาวบ้านที่มาประชุมที่ศูนย์


                                    ช่วยกันกรอกขี้เถ้าใส่กระสอบเพื่อนำไปส่งให้กับลูกค้า


                                        นำขี้เถ้าที่ใส่กระสอบแล้วนำมาชั่งให้ได้ 25 กิโลกรัม


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)