การนิเทศน์ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ตุลาคม 2560)

                     การนิเทศน์ครั้งที่ 2

                   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพชรบุรีได้เตรียมเอกสารและPowerpoint ที่จะใช้ในการนำเสนออาจารย์ที่จะมานิเทศครั้งที่ 2 (ช่วงบ่าย) อาจารย์ พิชชา บัวแย้ม ได้มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพชรบุรี โดยให้แต่คู่ที่ทำโครงการมนำเสนอให้อาจารย์ฟังว่ากิิิจกรรมที่จะจัดในโครงการว่าเป็นอย่างไร อาจารย์ได้ให้คำแนะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และเตรียมความพร้อมในการทำโครงการที่กำลังจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้

                                                           ภาพการนิเทศน์ครั้งที่ 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)