การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

30 ต.ค 60 นั้งทำงานภายใน อบต ช่วยทำงานถ่ายเอกเขียนหนังสือลงรับภายในห้องสำนักปลัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)