วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

14.00น. ถึงกระทรวงสาธารณสุข

     มาถึงกระทรวงพี่ตู่ก็ให้จัดตู้Display นำสติกเกอร์ที่ตัดไว้เมื่อวานมาติดบนตู้ Display ครับ เสร็จแล้วก็ไปช่วยกันเก็บของที่ห้องศิลป์และจัดให้เป็นระเบียบครับ วันนี้มีงานเท่านี้ครับ

ภาคย์ภูมิ  โพธิ์อยู่

กระทรวงสาธารณสุข