ขอบุญนั้น.. กุศลนั้น..จงเป็นอานิสงส์ปัจจัย...

การที่ใครสักคนหนึ่ง. จะมีปฏิสัมพันธ์กับเรา เข้ามาเกื้อกูลเราได้นั้น. หากมิได้เป็นไปโดยบังเอิญแต่อย่างใดไม่ ....ในทางตรงข้าม. บุคคลเหล่านี้ เขาได้เคยเกื้อกูลเรามา. เคยช่วยเหลือเรามา. แต่กาลก่อน. และ เมื่อถึงเวลาที่ประจวบเหมาะ บุคคลเหล่านี้ ก็จะเข้ามาในเส้นทางชีวิตของเรา เข้ามาเกื้อกูลช่วยเหลือเรา ... โดยที่เราไม่ได้คาดหวัง

ในทางพระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธองค์ เคยพูดถึงเรื่องประมาณนี้ไว้ .....

เมื่อยังไม่ถึงเวลา. จะเรียกร้องสิ่งใดให้เข้ามาในชีวิตของเรา. เรียกร้องเท่าไหร่ ก็มิได้มา

..

หากถึงวันเวลาที่เหมาะสม.. แม้นไม่เคยคิด. ไม่เคยคาดหวัง ไม่เคยต้องการ หรือจะด้วยเหตุผลใด. .ก็ตาม ...... ฟ้าดินก็ห้ามไม่อยู่

ผมไม่เคยเชื่อ เรื่องราว และสิ่งต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของผม. ...แล้ววันหนึ่งผมกลับมานั่งคิดหาเหตุผล.. หาคำตอบให้กับตัวเอง

และสิ่งนี้เองครับ...ที่เป็นคำตอบให้กับผม

"คำสอนของพระพุทธองค์" ทำให้ผมยอมรับและเข้าใจในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง

..

ผมเชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์ และผมกำลังยอมรับในทุกเรื่องราวที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของผม. ในทุกๆเรื่อง...

แม้กระทั่งวันนี้ ..กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผม

..

ผมขออธิษฐานจิตครับ. "บุญใด กุศลใดก็ตาม ที่เราได้สร้างร่วมกัน ขอบุญนั้น กุศลนั้น..จงเป็นอานิสสงส์ปัจจัย. ให้เราทุกๆคนครับ...พบเส้นทางแห่งความสุขที่เหนือความสุข. เส้นทางแห่งความหลุดพ้นตามรอยพระพุทธองค์.... ด้วยเทอญ"

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชื่นชม....ถนนสายชีวิตความเห็น (0)