บันทึก ร.๙

บันทึก ร.๙

ประสูติ : ๕ ธ.ค. ๒๔๗๐
สวรรคต : ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙
พระชนมายุ : ๘๙ พรรษา
ครองราชย์ : ๗๐ ปี นานที่สุดในบรรดากษัตริย์ไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา ๑๕.๕๓ น. 
ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น ๗๐ ปี

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขึ้นครองราชย์วันที่ ๙
ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ พระชนมายุ ๑๙ พรรษา
ทรงผนวช พ.ศ. ๒๔๙๙ พระชนมายุ ๒๙ พรรษา
สวรรคตวันที่ ๑๓ ตุลาคมปี พ.ศ.๒๕๕๙
สวรรคตพระชนมายุ ๘๙ พรรษา สวรรคตปี (ค.ศ) ๒๐๑๖

๑. รัชกาลที่ ๙
๒. ครองราชย์วันที่ ๙
๓. ปี ๒๔๘๙
๔. เมื่อพระชนมายุ ๑๙
๕. ผนวชเมื่อ ๒๔๙๙
๖. สวรรคตพระชนมายุ ๘๙
๗. สวรรคตปี ๒๕๕๙
๘. สวรรคตปี ๒๐๑๖ (๒+๐+๑+๖=๙)
๙.วันที่ ๑๓ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ (๑+๓+๑+๒+๑+๑=๙)

เมื่อเอา ๙ ทั้ง ๙ ข้อ มาคูณกัน ๙x๙ =๘๑ (๘+๑ = ๙)

***ทุกอย่างลงล็อคเลข ๙
***เป็นอะไรที่ถูกกำหมดมาแล้วจริงๆ ผมดีใจที่ได้เกิดมาในยุคที่มีท่านดูแล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผมรักในหลวงความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ครับ - ไม่มีอะไรบังเอิญสำหรับเรื่องเหล่านี้

เพราะพระองค์ท่าน คือ "เทวดาเดินดิน" 

เขียนเมื่อ 

ภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลนี้ครับ

ไม่มีอะไรบังเอิญจริงๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณ แผ่นดิน ;)...

เขียนเมื่อ 

เราเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ กันครับ อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง ;)...