กิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช (วันที่ 24 -10-2560)

กิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช 

     ย้อนความประทับใจไปในวันที่ 23 ตุลาคม 60 ทีมฝึกประสบการณ์เพชรบุรีได้รับโอกาสจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีในการเดินทางเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช ณ ป้อมบ้านปืน จ.เพชรบุรี  ซึ่งท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจไว้มากมายด้านการพัฒนาประเทศไทยในสมัยที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศ เช่น  การส่งเสริมด้านการศึกษา  การคมนาคม  การทหาร  กฎหมาย  และการเลิกทาสเป็นต้น  และสำหรับวันนี้มีการจัดเตรียมเอกสารในการจัดทำโครงการเพื่อนำมอบให้แก่ท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีเซ็นรับรองการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช 

                                                           (24-10-2560:เวลา 6.30-10.00น.)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)