ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 23 ตุลาคม 2560)

วันที่ 23 ตุลาคม ช่วงเช้าของการฝึกงานเวลา 08.30 น. เราได้ช่วยงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ค่ะ

เวลาประมาณ 09.30น. เราได้ช่วยกันกันแก้ไขป้ายชี้แจงราคาขยะรีไซเคิลให้ถูกต้องและเหมาะสมตามราคาร้านรับซื้อของเก่าและนำป้ายไปติดที่จุดรับซื้อขยะที่บ้านของ ลุงบล นิลเปลี่ยน ค่ะ

เวลาประมาณ 11.00น. เราได้นำป้ายราคาขยะไปติดไว้ที่บ้านของลุงบล นิลเปลี่ยน เพื่อแสดงรายการขยะและราคาขยะของแต่ละวันที่มีการขึ้นลงของราคาในแต่ละวันค่ะ

เวลาประมาณ 15.30 เราได้เดินทางไปหมู่บ้านหนองขุยเพื่อไปช่วยเพื่อนรดน้ำต้นสมุนไพรที่แปลงสมุนไพรหลังโรงเรียนบ้านหนองขุย ค่ะ


                                     ช่วยกันกันแก้ไขป้ายชี้แจงราคาขยะรีไซเคิลให้ถูกต้อง


                                       นำป้ายราคาขยะไปติดไว้ที่บ้านของลุงบล นิลเปลี่ยน 


                     ช่วยเพื่อนรดน้ำต้นสมุนไพรที่แปลงสมุนไพรหลังโรงเรียนบ้านหนองขุย


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)