การวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (24 ตุลาคม 2560)

                  การวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

                เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ท่านผู้อำนวยการ ธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพชรบุรี ได้เดินทางโดยรถตู้เพื่อไปร่วมวางพวงมาลา ณ พระรามนิเวศน์(วังบ้านปืน) ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ร่วมกันทำโครงการได้เดินทางโดยการปั่นจักรยานไปยังชุมชนบ้านโคกเศรษฐี เพื่อไปปักหมุดพิกัดสถานที่ๆลงไปศึกษาจะทำโครงการส่งให้อาจารย์

                                     ภาพการวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)