ครั้งที่ 63 : ( 19 ตุลาคม 2560 )

วันนี้เรามาเข้ารับการฝึกตามเวลาปกติ ไม่เกิน 8.30 น. เมื่อมาแล้วก็ทำความสะอาดตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

              วันนี้ในช่วงเช้าจะเราจะช่วยงานของศูนย์ และ อาจารย์ก็ได้เรียกให้เราไปช่วยงาน เสวนาปณิธานความดีตามรอยพ่อ ณ หอ

ประชุมปิ่นเกลียว ของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรามีภาพบรรยากาศภายในงานมาชมกันด้วย 


                ภาพบรรยากาศภายในงาน ภาพถ่ายโดย ช่างภาพ ของมหาวิทยาลัย

                    ภาพบรรยากาศภายในงาน ภาพถ่ายโดย ช่างภาพ ของมหาวิทยาลัย

                ภาพบรรยากาศภายในงาน ภาพถ่ายโดย ช่างภาพ ของมหาวิทยาลัย

                  ภาพบรรยากาศภายในงาน ภาพถ่ายโดย ช่างภาพ ของมหาวิทยาลัย

                     ภาพบรรยากาศภายในงาน ภาพถ่ายโดย ช่างภาพ ของมหาวิทยาลัย

                ภาพบรรยากาศภายในงาน ภาพถ่ายโดย ช่างภาพ ของมหาวิทยาลัย


จากนั้นช่วงใกล้เที่ยงเราก็ได้ไปช่วยจัดอาหารกลางวันสำหรับผู้บริหารจำนวน 4 โต๊ะด้วยกัน ที่ตึก 15 ชั้น ชั้น 4 มหาวิทยาลับราชภัฏนครปฐม 

เมื่อเรียบร้อยก็ รอ ที่จะเก็บของเพื่อส่งทำความสะอาด 

กลับศูนย์เรา วันนี้ที่ศูนย์เองก็มี กลุ่มคนจิตอาสา มาใช้สถานที่ศูนย์เราในการประชุมกันด้วย เรามาถึงเลยจัดหา อาหาร

กลางวันให้ทุกท่านได้รับประทานกัน จากนั้นก็ทำงานอยู่ภายในศูนย์ จนเวลา 17.30 น. จึงเดินทางกลับที่พัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)