ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่ 49 หน่วยฝึกที่ 13

วันที่ 10 ตุลาคม 60 วันนี้ได้ลงพื้นที่กับทาง อบต. ลงสำรวจและตรวจสอบ ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ บริเวณหมู่ที่ 2 เขตปกครองของ อบต.โพรงมะเดื่อ

                                                             ผู้สูงอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)