การฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

18 ต.ค 60 ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 การจัดตั้งขยะแต่ละบ้าน เพื่อสอบถามความต้องการของชาวบ้านหมุ่ที่ 3 แต่ละบ้านมีความต้องการถังขยะไหม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)