กิจกรรมลงชุมชนพูดคุยกับเกษตรกรในชุมชน (วันที่ 18-10-2560)

กิจกรรมลงชุมชนพูดคุยกับเกษตรกรในชุมชน

      วันที่ 18  ตุลาคม 60  ข้าพเจ้าและเพื่อนที่จัดทำโครงการด้วยกันได้เดินทางลงพื้นที่หมู่ที่ 6  บ้านโคกเศรษฐี  ตำบลนายาง  เพื่อเข้าพบเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อชี้แจงถึงรูปแบบกิจกรรมโครงการที่จะลงไปดำเนินการในชุมชนรวมทั้งการสำรวจวันและเวลาที่เหมาะสมสำหรับให้คนในชุมชนเข้าร่วมโครงการกับเราได้เพื่อให้โครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และยังได้พูดคุยถึงแนวทางในการทำการเกษตรแบบผสมผสานว่าเกษตรกรท่านนี้มีแรงบันดาลใจมาจากศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรานั่นเองคุณลุงยังบอกอีกว่าจะทำตามแนวทางของพ่อต่อไปและคิดค้นหาวิธีใหม่ๆมาปรับใช้กับการทำการเกษตรของตน


     ภาพที่ 1-2  กิจกรรมลงชุมชนพูดคุยกับเกษตรกรในชุมชน (18-10-2560: เวลา 8.30-1ุุ6.30น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)