วันนี้ได้วัดขนาดของหห้องสตูดิโอ  เพื่อสร้างฉากในการเปปิดกล้องถ่ายทำ VTR การเรียนการสอน  ซึ่งจะจำลองห้องเรียนคณิตและวิทยาศาสตร์เข้ามาไว้ที่สตูดิโอ  โดยมีการเรียนการสอนตามสคริปต์  โดยในแต่ละครั้งจะมีนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นประมาณ 12-15 คน  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในเทอม 1/2550  และเป็นสื่อการเรียนการสอนทางไกลซึ่งจะได้ส่งไปออกอากาศที่ไกลกังวลต่อไป  และจะเปิดกล้องถ่ายทำกันช่วงประมาณต้นเดือนมกราคม 2550