AAR UKM-8 : 2. สิ่งที่ท่านได้เกินความคาดหวัง

- ได้มิตรภาพอย่างจริงใจ มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

AAR
(โครงการ KM Workshop
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2- วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย)

2. สิ่งที่ท่านได้เกินความคาดหวัง

- งานแสงสีเสียง
- มิตรภาพใหม่ในเวลาอันสั้น
- เห็นการทำงานเป็นทีมที่ดีของเจ้าภาพที่นี่
- ได้ตัวอย่างของขุมความรู้สามารถค้นหาได้ทาง blog
- ได้เครือข่ายจากสถาบันต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รู้จักคนมากขึ้น สามารถสร้างเครือข่ายกับบุคลากรต่างสถาบัน ความอบอุ่นจากสถาบันเจ้าภาพ
- ได้เรียนรู้การบริหารจัดการงานพัฒนานักศึกษา
- ได้เรียนรู้กระบวนการจัดเก็บความรู้

- นำกระบวนการ KM ไปใช้ได้ระดับหนึ่ง
- มหาวิทยาลัยอื่นก้าวหน้าไปมาก ผลักดัน
- การรับรู้ประสบการณ์ของสถาบันอื่น
- ความรู้เรื่อง “องค์กร CHAORDIC”
- Key Success Factor ของการพัฒนาทุนมนุษย์
- ทราบวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยการระดมสมอง (หลากหลายความคิด)
- ได้แนวคิดที่จะนำความรู้ไปพัฒนาองค์กร
- ได้ร่วมรับฟังการระดมสมอง จากการเข้ากลุ่ม จากหน่วยงานต่าง ๆ
- เทคนิคต่าง ๆ ในการจัดเสวนา
- วัฒนธรรมการทำงานต่างสถาบัน
- ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
- กระบวนการทำงาน KM
- ประสบการณ์ของคนอื่นที่จะนำไปปรับปรุงการทำงาน
- ได้ชมแสง สี เสียง และวิทยานวัตกรรมลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัย
- ได้มิตรภาพอย่างจริงใจ มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
- ได้กระบวนการในการพัฒนาทุนมนุษย์
- ได้ Core Competence ในการจัดการทุนมนุษย์
- เรื่องของ Core Competence ซึ่งเป็นหัวใจการเสวนาครั้งนี้
- ได้รู้จักเพื่อน ๆ จากต่างสถาบัน
- ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ความสนุกใน KM Workshop บรรยากาศเป็นกันเอง ทำให้ได้ประสบการณ์จริง
- ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคล
- เข้าใจความหมายของทุนมนุษย์มากขึ้น ได้รับประสบการณ์ดี ๆ จากเรื่องเล่าของแต่ละคน และนำไปประยุกต์ใช้
- ทราบ Core Competence ของการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ได้รายละเอียดจริง ๆ
- ความสนิทตามความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย
- ได้เห็นคนที่เปิดใจที่จะเล่าอย่างจริงใจ ใส่บรรยากาศถึงกับหลั่งน้ำตา
- รูปแบบ เทคนิค เครื่องมือ ในการจัดการความรู้
- ได้เป็นคุณอำนวยในกลุ่ม และได้เป็นผู้แทนนำเสนอ และอีกครั้งคือตอนที่ได้ทำ AAR
- ได้ทบทวนวิชาสังคมที่เคยเรียนตอนมัธยมโดยผ่าน แสง สี เสียง
- ได้เรียนรู้กิจกรรมการทำกระบวนกลุ่ม
- ได้ดูการแสดงแสง สี เสียง
- ได้มีเพื่อนใหม่ ความรู้ใหม่
- ได้เรียนรู้ Chaordic เข้าใจในเรื่องนี้
- ได้ความกระจ่างในการได้มา ขุมความรู้ สามารถนำไปใช้
- Chaord มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร เกิดความเข้าใจองค์กรเสมือนหนึ่งมีชีวิต มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา มี 2 ข้อเสมอ ความเข้าใจไป 2 ข้อ ทำให้รู้เท่ากัน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความหลากหลายของประสบการณ์มีมากมายไม่ซ้ำกับบางเรื่องเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงจริง ๆ
- การนำ KM ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่แตกต่าง ๆ ทั้งแบบ unformed และ informal
- หลักการเรียนรู้ตนเองและการเข้าใจผู้อื่นด้วยเครื่องมือ “นพลักษณ์” Enneagram
- การชม แสง สี เสียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
- ได้ลอยกระทงที่ไม่ได้ลอยมาเป็นเวลาหลายปี
- เข้าใจลักษณะองค์กรที่ Chaordic ที่มีรูปแบบที่ไม่ไร้ระเบียบ แต่ก็ไม่เป็นระเบียบ
- การนำ KM ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่แตกต่าง
- ได้รู้ศาสตร์ นพลักษณ์ ในการบริหารบุคคล
- ได้ Knowledge
- KM participants
- นำ Core Competence ที่ดีไปปรับใช้
- ได้เรียนรู้ในเชิงแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์
- ได้แรงบันดาลใจในเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์
- ได้ชมงานแสง สี เสียง ลอยกระทง
- ได้รับความคาดหวังดั่งที่วางไว้ทุกประการ พร้อมทั้งได้รับทราบ/เห็นมหกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย สามารถนำกลับไปถ่ายทอดให้คนที่นครฯ ได้รับทราบ
- งานแสง สี เสียง กรุงเก่า
- ได้ขุมความรู้จำนวน 80 เรื่องที่จะติดตามได้ตามเนื้อเรื่องและตามเรื่องเล่าได้ใน blog
- การทำงานที่เป็นทีมของทีมเจ้าภาพที่เป็นตัวอย่างที่ดี
- ได้ทราบถึงการจัดการบางเรื่องที่ยังไม่ทราบเพราะไม่รู้ ได้เพื่อนใหม่
- มิตรภาพ
- ความจริงใจ/เปิดใจกับเรื่องเล่า
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#aar#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 63926, เขียน: 28 Nov 2006 @ 15:56 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)