บันทึกการฝึกประสบการครั้งที่ 54 วันที่2 ตุลาคม2560

  วันนี้09.00น.ลุงธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้เรียกนักศึกษาฝึกประวบการณ์ขึ้นไปประชุมลุงได้พูดถึงเรื่องการทำโครงการว่าทำโครงการไปได้แค่ไหนแล้วลุงให้คำแนะนำและคอยให้คำปรึกษาและในตอนบ่ายได้ดูกลุ่มของปราโมทย์ บัวน้อย และภาสกร วิเวกวรรณ์ ได้ทำน้ำหัวเชื้อที่จะนำไปทำปุ๋ยหมักในขั้นตอนต่อไปของการทำโครงการได้ศึกษาเรื่องปุ๋ยของกลุ่มเพื่อน


    (คุณลุงให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาชี้แนะเรื่องต่างๆที่จะทำ)


      (ศึกษากลุ่มของปุ๋ยหมักชีวภาพ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)