ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 19-20 กันยายน 2560

สองวันเรานั่งเคลีย swot ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเริ่มร่างแผนโครงการค่ะเพื่อนำเสนอในการสัมนาระหว่างฝึกในวันที่ 26 กันยายน 2560 ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)