Chapter 1: The way of the program

  ติดต่อ

เนื้อหาของบทนี้จะกล่าวถึงเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้โดย จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อที่จะต้องการให้ผู้อ่านได้ "คิดอย่าง นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์" โดยเป็นกระบวนการคิดในเรื่องของ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมกัน

และโปรแกรมที่จะพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ก็คือ The Python programming language ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของ hight-level language

ในบทนี้ก้จะเรียนรู้ในเรื่องของ

  • โปรแกรมคืออะไร? ซึ่งโปรแกรมก็คือ ลำดับความต่อเนื่องของชุดคำสั่งที่ระบุหรือกำหนดว่าจะแสดงการคำนวณอย่างไร
  • debugging คืออะไร? ซึ่งก็คือ การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโปรแกรมโดยเราจะได้รู้ประเภทของการผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง
  • รูปแบบของภาษาว่าแตกต่างอย่างไรของที่มีลักษณะที่เป็นรูปแบบและภาษาพูดทั่วไปของมนุษย์
  • โปรแกรมแรก ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความง่ายของ Pythonโดยแสดงคำสั่งการปริ้น "Hello, World!" อย่างที่เคยเห็นกันทั่วไปในภาษาอื่นๆ แต่ผู้อ่านจะได้เห็นถึงความยากง่ายของภาษาได้ชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python

หมายเลขบันทึก: 63675, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-10 21:15:24+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #python#semina

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)