การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่27

วันที่ 7 กันยายน 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้พวกเราช่วยกันจัดสถานที่สำหรับจัดงาน การแสดงตนการมีชีวิตอยู่เพื่อยืนยัดสิทธิ์ในการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)