วันที่ 5 กันยายน 2560

วันนี้เราได้ช่วยพี่ที่สำนักงานทำงาน ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ขอสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)