การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

8 กันยายน 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วยตำบลลาดบัวขาว

วันนี้มีการรายงานตัวผู้มีชีวิตอยู่ เป็นการจ่ายเงินเบี้ยผู้อายุ เบี้ยผู้พิการ เบี้ยผู้ป่วย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)