เทคโนโลยีทางการสื่อสารในปัจจุบันมีความจำเป็นและมีควารมสำคัญมากเพื่อความสะดวกในการสื่อสารเราจึงอาศัยเทคโนโลยีเข้าช่วย เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และการใช้โรศัพท์มือถือ