วันนี้มีการประชุมอนุกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU-KM Team) มีประเด็นที่ประธานคือ ผศ.ดร.พิศมัย  ศรีอำไพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (คุณเอื้อของ มมส.) ถามทุกคนที่มีประสบการณ์เข้าร่วม UKM ว่า ได้อะไรบ้างให้ทุกคนลองกลับไปคิดดู 

ก่อนจะฟังคำตอบ ขอเล่าประสบการณ์ของ UKM ของผมครับ....

 • ศึกษาดูงาน บ.โตโยต้ามอเตอร์ แห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ
 •   ร่วมเสวนาเครือข่ายฯ ครั้งที่ 7 เจ้าภาพโดย ม.สงขลานครินทร์
 •   เสวนาเครือข่ายฯ ครั้งที่ 8 เจ้าภาพโดย ม.มหิดล
 •   เสวนาเครือข่ายฯ ครั้งที่ 9 เจ้าภาพโดย ม.นเรศวร
  แล้วผมได้อะไรบ้างจากการสัมผัส กับ UKM
 • รู้จัก G2K ว่าคือ เว็บไซต์ gotoknow.org ที่จำลองเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบสุดขอบ เป็นคลังความรู้ของคนไทยโดยเฉพาะ
 • มีเครือข่ายความร่วมมือทางความคิดในระดับตัวบุคคล ผ่านช่องทาง B2B โดยเฉพาะด้านการประกันคุณภาพ เช่น คุณตูน คุณบอย พี่เมตตา และอีกหลายๆ คน
 • เกิดนิสัยการทำ AAR เมื่อทำงานแต่ละอย่างเสร็จ  
 • คิดว่าเพื่อนร่วมงานในศูนย์ฯมีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ KM หลังจากทุกครั้งที่กลับมาจะเล่าให้ทุกคนฟังอย่างละเอียด
 • มีโอกาสไม่กี่ครั้งของชีวิต ที่ได้ใช้ไมค์ (Mic) พูดหน้าชั้นกับคนที่ยังไม่รู้จัก
 • ได้กินในสิ่งที่ไม่เคยกิน เช่น บักกุเต๋ ก้วยเตี๋ยวสุโขทัย
 • ได้ไปในที่ที่ไม่เคยไป เช่น ซอยนางงาม เกาะหนูเกาะแมว
 • ผมคิดว่าได้อะไรอีกมากมายจาก UKM ที่ผ่านมาในระดับตัวผมเอง โดยเฉพาะวิธี กระบวนการ การเลือกเครื่องมือในการทำงาน ที่แฝงเป็นนิสัยในการทำงานประจำวัน ที่ตัวเองไม่รู้ตัว
 • สรุปโดยรวมแล้วผมได้การพัฒนาตนเอง งานของตัวเอง และที่ต้องทำต่อไปให้เกิดการเชื่อมโยงคือ พัฒนาองค์กร ครับ

  จึงเป็นคำตอบฝากให้ CKO มมส. ครับ  

KPN