จากการที่เรารับบทเป็นผู้ประสานงานและผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  ทำให้รู้ว่ามีรายละเอียดอีกมากมายซึ่งเราหรือผู้ให้บริการอาจนึกไม่ถึง เป็นต้นว่า  

จะดื่มน้ำในปริมาณเท่าใดจึงจะเพียงพอในแต่ละวันเพราะที่บ้านไม่มีขวดใส่น้ำ 

ทำไมผู้ป่วยที่ให้ยาเคมีบำบัดรายอื่นเช่น คนข้างบ้านถึงไม่ต้องดื่มน้ำต้มสุก

อาหารที่รับประทานเหลือจากมื้อที่ผ่านมา สามารถนำกลับมารับประทานใหม่ได้หรือไม่   

และอื่นๆ  ละเอียดอ่อนกว่าที่เราคิด เราและผู้ให้บริการคงต้องกลับมาทบทวนรายละเอียดที่มีอยู่  เพื่อสามารถให้คำแนะนำได้ครอบคลุมมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้