ฝึกงานวันที่ 28

7/ก.ย./60

ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรของหมู่ที่ 8 บ้านหุบกะพง ที่ รพ.สต บ้านหุบกะพง และไปถามข้อมูลทั่วไปที่บ้านของป้าขวัญเรือน เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)