ฝึกงานวันที่ 29

8 กันยายน 2560

วันนี้หลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็นำมารวบรวมเข้าเล่ม และก็ยังได้ทำงานที่พี่แอนมอบหมายไว้ให้อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)