การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชุน ครั้งที่30

7ก.ย.60

          ในวันนี้เราได้ไปลงชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมเพื่อไปเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง แบบปนะเมินการทำงานของเทศบาลเมืองนครปฐม ซึ่งในวันนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามเป็นอย่างดี 

                                                                        แจกแบบสอบถาม

                                                    ภาพถ่ายโดย นางสาว ผกามาศ สองเมือง

                               ลุงอ่านหนังสือไม่ออกเราก็ช่วยอ่านให้ลุงฟังในการเก็บแบบสอบถาม

                                                   ภาพถ่ายโดย นางสาว ผกามาศ  สองเมือง                                         

                                เราเก็บทั้งที่เป็นชาวบ้านตามบ้าน และแม่ค้าที่ขายของ

                                             ภาพถ่ายโดย นาวสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                           ภาพถ่ายโดย นางสาว ผกามาศ สองเมือง

                                            ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                            ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                     และในวันนั้นเราเก็บข้อมูลเสร็จเราก็มาคีย์ข้อมูลกันต่อ

                                               ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)