การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่30

    การลงพื้นที่ ของการเยี่ยมบ้านชาวบ้านเจ็ดริ้ว วันที่ 2 วันนี้จะเป็นการ ลงเยี่ยมบ้าน   ทั้งหมด  19   หลังคาเรือน  ต่อจากเมื่อวานที่ลงตรวจ ได้ แค่ 12 ครัวเรือน วันนี้เพิ่มเป็น 19 ครัวเรือน   กับสาธารณสุข โดยเอานักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราช ภัฎ นครปฐม คณะพัฒนาชุมชน ให้ร่วมลงพื้นที่ดูความเป็นอยู่ของชาวบ้าน กับสาธารณสุข ในการลงพื้นที่   ครั้ง ที่ 2   นี้ จะเป็นการตรวจหาโรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง คือ ตรวจแบบเดิม วันนี้มีความพิเศษ คือ นักศึกษาที่ไปลงเยี่ยมบ้านชาวบ้านตรวจดูความเป็นอยู่และโรคต่างๆ ของชาวบ้าน ในวันนี้ได้มีการไปศึกษาการชำต้นองุ่น   และฟาร์มพันธุ์ไม้ต่างๆ จากชาวบ้านที่นักศึกษาได้ลงไปศึกษาตรวจดูความเป็นอยู่กับสาธารณสุข   ในโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเคลื่อนที่  มาถึงบ้าน บริการดุจญาติมิตร จากการที่ได้ทำการลงตรวจชุมชนเสร็จ นักศึกษาก็ได้ทำการกลับไปที่ศูนย์  ไปทำการตัดต้นใบเตยเอาเฉพาะ โครนรากเพื่อที่จะนำรากใบเตยมาทำเป็นยาสมุนไพร  ไว้ต้มรักษาโรคร้อนใน โรคท้องอืด

วัดความดันเช็คเบาหวานเเละสอบถามความเป็นอยู่


วัดความดันเช็คเบาหวานเเละสอบถามความเป็นอยู่


วัดความดันเช็คเบาหวานเเละสอบถามความเป็นอยู่


วัดความดันเช็คเบาหวานเเละสอบถามความเป็นอยู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)