การฝึกประสบการณ์ของวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 6/09/2560

เรียนรู้วิธีการตอนกิ่งม่อน

เรียนรู้วิธีการตอนกิ่งม่อนด้วยตนเอง

เรียนรู้วิธีการตอนกิ่งม่อนด้วยตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)