การฝึกประสบการณ์ของวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 4/09/2560

ทำน้ำยาล้างจานจากน้ำมะกรูด

กวนน้ำยาล้างจานจากน้ำมะกรูด

กวนน้ำยาไว้ใช้เอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)