ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 กันยายน 2560

วันนี้มีคนมาดูงานจากสมุทรปราการค่ะ ชุดสุดท้ายแล้ว ทางเราก็ต้อนรับอย่างดีที่สุดอาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่เราเต็มที่ทุกฐานค่ะ มีการจำหน่ายน้ำยาเอนกประสงค์พร้อมกับปุ๋ยไข่เน่าที่เป็น สินค้ายอดนิยมของบ้านยายกะตาค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)