การฝึกประสบการณ์ของวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 5/09/2560

สอนวิธีการปลูกดาวเรือง

เด็ดยอดดาวเรืองเพื่อขยายพันธ์

ตัดผักบุ้งเพื่อไปเป็นอาหารหมู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)